Våra produkter

AriVislanda har Skandinaviens bredaste produktprogram för sågverksmaskiner. Produkterna nedan är listade efter produkttyp och ordningsföljd i såglinjen. Vill du veta mer om en viss produkt är du välkommen att kontakta en av våra försäljningsingenjörer.

AriVislandas sågteknik innebär ett avancerat samspel mellan maskiner och styrsystem. Vi har därför ett nära samarbete med flera ledande styrsystemsleverantörer. Tillsammans utvecklar vi teknik som syftar till ett bättre utnyttjande av timmerråvaran.

För ombyggnadssatser, service, reservdelar etc, se eftermarknad

Stockinmatare och Stockrundvridare

LI-600K
LI-600S
LIR-600
VLT-600
LT2E

 

 

Stocksågar

QSS-700L

Blockläggare

CT-2S
CT-25
CT-200

Blockinmatare

CI-300
HFW-600
M-650

AriVislandas sågteknik innebär ett avancerat samspel mellan maskiner och styrsystem. Vi har därför ett nära samarbete med flera ledande styrsystemsleverantörerna. Tillsammans utvecklar vi teknik som syftar till ett bättre utnyttjande av timmerråvaran.

Frågor om oss eller våra produkter?