VI ÄR ARIVISLANDA

Innovativa sågverkslösningar sedan

tidigt 1900-tal

Med en historia som går tillbaka till 1918, utvecklades företaget Ari från tillverkning av jordbruksprodukter till att producera sågverksutrustning redan på 1930-talet.

1964 startades Vislanda Sågverksmaskiner och genom en sammanslagning av de båda tidigare konkurrenterna bildades 2002 företaget AriVislanda AB och ett gemensamt produktprogram började växa fram.

Vårt huvudkontor och fabrik ligger idag i Vislanda Småland. Där har vi samlat alla företagsfunktioner såsom utveckling & konstruktion, inköp, tillverkning, montering, test & provning, eftermarknad, lager, försäljning,  företagsledning, osv under ett tak. Förutom verksamheten i Vislanda har vi även ett servicekontor i Örnsköldsvik.

Med över 100 års historia är vi idag starkare än någonsin. Våra installationer finns över hela världen och är kända för sin kvalitet och pålitlighet. AriVislanda erbjuder allt från enstaka maskiner för uppgradering i en befintlig såglinje, till en komplett nyckelfärdig såglinje. Tillsammans med våra samarbetsparter kan vi även erbjuda allt från timmersortering till leveransklara virkespaket. Vi arbetar i en innovativ anda och mot att ständigt förbättra oss själva och våra produkter, för att därigenom kunna bidra till att öka våra kunders lönsamhet.

AriVislanda är sedan 2018 en del av Storskogen Group, www.storskogen.com

Välkommen att kontakta oss!

Läs vår integritetspolicy